Nội Dung Phiên Bản Mới - Sinh Tử Chiến

Từ đến

Nội Công Độc Môn - Quy Tức Vô Cực Công

Sự kiện | 


Nội Công Độc Môn - Quy Tức Vô Cực Công

Cửu Âm xin giới thiệu đến quý Nhân Sĩ một loại nội công mới vô cùng lợi hại trong phiên bản cập nhật lần này, tương truyền Nhân sĩ nào học được sẽ uy lực kinh thiên, áp đảo được quần hùng, đó chính là nội công độc môn Quy Tức Vô Cực Công chấn động giang hồ.

Giới Thiệu

  • Tên nội công: Quy Tức Vô Cực Công.
  • Loại nội công: Nội công Thế Gia.
  • Nhận được từ: Hoạt động, nhiệm vụ Mộ Dung Gia.

Bậc Nội Công

Tầng Nội CôngHệu Quả
Tầng 1Bỏ Qua Phòng Thủ +1000
Tầng 2Khi khắc chế chiêu thức đối thú , điểm bá thể của đối thủ giảm thêm 20%
Tầng 3Tất cả sát thương phải chịu giảm 300
Tầng 4Tinh Thông giảm Tốc ( bỏ qua kháng tính ) tăng 5%
Tầng 5Tinh Thông Choáng( Bỏ qua kháng tính ) tăng 5%

Tâm Pháp

  • Lưu ý: Hiệu quả tâm pháp Tâm Di Vạn Tượng có thể tăng tiến trong Thiên Phú Thế Gia.
  • Hiệu qủa Tâm Pháp Tâm Di Vạn Tượng ( Ban Đầu ):

Thoả thuận sử dụng