Nội Dung Phiên Bản Mới - Sinh Tử Chiến

Từ đến

Ngoại Trang Vũ Khí Mới

Sự kiện | 


Ngoại Trang Vũ Khí Mới

Quý Nhân sĩ thân mến,

Phiên Bản Sinh Tử Chiến lần này mang đến với quý Nhân sĩ nhiều ngoại trang vũ khí cực độc đáo và ấn tượng, cùng Muội muội tìm hiểu các loại vũ khí sẽ được cập nhật ngoại trang như sau:

  • Ngoại Trang mới cập nhật gồm có: Mặc Tử Kiếm, Càn Khôn Đinh Ba, Tinh Lưu Vân Âm Hoàn và Du Long Kiếm.

Thoả thuận sử dụng