Nội Dung Phiên Bản Mới - Sinh Tử Chiến

Từ đến

Mộ Dung Thế Gia - Tái Xuất Giang Hồ

Sự kiện | 


Mộ Dung Thế Gia - Tái Xuất Giang Hồ

Nhằm đem lại những trải nghiệm mới mẻ đến quý Nhân sĩ, nay Cửu Âm đã cập nhật thêm một tính năng mới "Mộ Dung Thế Gia" nơi mà các quý Nhân sĩ có thể luyện võ học cổ phổ độc môn và nội công của Thế Gia.

Giới Thiệu

 • Tại giao diện chính của game nhấp vào giao diện "Thế Gia" để bắt đầu nhiệm vụ cốt truyện: "Mộ Dung Gia".

 • Yêu cầu : Nhân vật phải đạt cấp 80 mới gia nhập Mộ Dung Gia.

Tổng Quan Mộ Dung Gia

 • Bao gồm nhiều hoạt động hấp dẫn đang đợi quý nhân sĩ trải nghiệm:
  • Thiên Phú.
  • Công Trạng.
  • Góp
  • Phúc Lợi.
  • Nhiệm Vụ.
  • Cách Chơi.
 • Mỗi hoạt động đều có hoạt động khác hấp dẫn mang lại nhiều phần thưởng, nhất là phần thưởng cổ phổ Đại Kim Cang Chỉ.

Chi Tiết


Bản đồ Mộ Dung Gia trên map Đại Minh


Bản đồ chi tiết tại Mô Dung Gia

Một số hình ảnh đẹp map Mộ Dung Gia:

1. Nhiệm Vụ gia nhập Mộ Dung Gia

Chạy nhiệm vụ Cốt truyện để gia nhập vào Mộ Dung Gia.


Hình ảnh khi chạy nhiệm vụ "Mộ Dung Gia"


Nhiệm vụ Thế Gia


Sau khi hoàn thành giao diện Mộ Dung Gia

2. Thế Lực - Thân Phận Mộ Dung Gia
 • Giới thiệu:
  • Tại Mộ Dung Gia qúy Nhân Sĩ có thể trải nghiệm nhiều chức vị, phần thưởng và ngoại trang Mộ Dung Gia.

 • Nội Dung:
  • Tại giao diện này, Qúy Nhân sĩ sẽ thấy được nhiều chức bậc tại Mộ Dung Gia và để đạt được 1 chức bậc cần dùng Công Trạng.
  • Công Trạng sẽ nhận được từ Quyên Góp và Nhiệm Vụ Thế Gia. Mỗi chức vị sẽ có thuộc tính cộng thêm và phần thưởng khi đạt được.
3. Ngoại Trang Mộ Dung Gia

Để đạt được Ngoại trang Mộ Dung Gia, quý Nhân sĩ cần đạt Bậc Mộ Dung Hiệp Lĩnh Bậc 1.


Hình ảnh trang phục mới trong ngoại trang


Nhân vật nam khi trang bị ngoại trang mới


Nhân vật nữ khi trang bị ngoại trang mới

4. Mộ Dung Thế Gia - Hào Kiệt
 • Giới thiệu:
  • Tại giao diện Mộ Dung Thế Gia, quý Nhân sĩ chọn Cách Chơi sẽ thấy Mộ Dung Hào Kiệt.

 • Nội dung:
  • Tại giao diện Mộ Dung Hào Kiệt sẽ xuất hiện 14 Hào Kiệt Thế Gia đễ quý Nhân sĩ có thể khiêu chiến. Mỗi ngày chỉ khiêu chiến được 10 lần.

 • Phần thưởng:
  • Tùy mỗi Hào Kiệt mỗi lần khiêu chiến thành công sẽ có phần thưởng tương ứng. Hào Kiệt càng mạnh thì phần thưởng càng nhiều.

Thoả thuận sử dụng