Nội Dung Phiên Bản Mới - Sinh Tử Chiến

Từ đến

Linh Sủng Mới

Sự kiện | 


Linh Sủng Mới

Quý Nhân sĩ thân mến,

Con đường bôn tẩu giang hồ luôn chứa đựng nhiều hiểm nguy bất trắc, vì thế Muội muội xin được giới thiệu những Linh Sủng mới của đợt cập nhật PBM lần này, chắc chắn giúp ích rất nhiều trên đường hành hiệp trượng nghĩa của quý Nhân sĩ.

  • Linh Sủng - Ngọc Thố

  • Linh Sủng - Tiểu Cán Hùng

  • Một số hình ảnh giới thiệu Linh Sủng

Thoả thuận sử dụng