Nội Dung Phiên Bản Mới - Quần Hùng Tranh Bá

Từ đến

Quần Hùng Tranh Bá

Sự kiện | 


Quần Hùng Tranh Bá

Với sự ra mắt phiên bản mới, cùng tính năng "Quần Hùng Tranh Bá" hứa hẹn sẽ đem đến cho quý Nhân sĩ những trải nghiệm PK vô cùng mới lạ và thú vị.

Giới Thiệu

 • Nhấp vào giao diện "Hàng Ngày".

 • Chọn "Tỉ Võ".

 • Yêu cầu: Đạt cấp 70.
 • Thi đấu quân đoàn 5v5.
 • Chiếm cứ điểm giữa bản đồ trong 10 phút.

Quy Tắc

 • Thời gian mở vào lúc 18:00 – 23:00.
 • Quý Nhân sĩ cần chọn tướng để đi đoạt lãnh địa.

 • Sau khi vào lãnh địa sẽ mở giao diện "Tăng điểm".

 • Đến cứ điểm vào trạng thái PK, phải đánh lui hoặc diệt địch mới có thể chiếm cứ điểm.
 • Nếu kẻ địch chiếm lại, quý nhân sỹ phải đánh lui tất cả kẻ địch mới có thể chiếm lại lần nữa.
 • Nếu hết thời gian 2 phe đều được 99 điểm, phe nào chiếm trước sẽ giành chiến thắng.

Phần Thưởng

 • Thưởng thắng lần đầu ngày: Bạc Khóa 10 vạn, Vàng Khóa 50.
 • Thưởng tướng thắng lần đầu: Mãnh Võ Học x10.
 • Thưởng bậc kết thúc mà giải (Mỗi tháng 1 lần): Phát thưởng bậc và kèm danh hiệu cao quý.
 • Người chơi bậc Hoàng Kim, mỗi bậc đều có 3 trận bảo hộ (Thua không mất điểm), trận bảo hộ này là 3 trận sau khi tăng bậc.

Lưu Ý

 • Thực lực người chơi giống nhau và không được dẫn theo Linh Sủng.
 • Tướng được chọn sẽ được sắp xếp dựa trên võ học đã học, và được mua bằng vàng khóa.

Thoả thuận sử dụng