Nội Dung Phiên Bản Mới - Quần Hùng Tranh Bá

Từ đến

Huấn Dưỡng Thú Cưỡi

Sự kiện | 


Huấn Dưỡng Thú Cưỡi

Giới Thiệu

  • Thay đổi ngoại hình Thú cưỡi.
  • Tăng tốc chiến kỵ.

Nội Dung

  • Nhấp vào giao diện Thú Cưỡi.

  • Chọn Thuần Hóa.

Lưu Ý

  • Cách nhận Roi Da:
    • Nhận từ Người Chăn Nuôi được Gia Viên – Quản Gia thuê.
    • Mua bằng Vàng Khóa.


Vật phẩm Roi Da

Thoả thuận sử dụng