Nội Dung Phiên Bản Mới - Quần Hùng Tranh Bá

Từ đến

Hệ Thống - Gia Viên

Sự kiện | 


Hệ Thống - Gia Viên

Trên giang hồ rộng lớn, những cao thủ lừng lẫy không chỉ sở hữu đẳng cấp võ công thượng thừa mà còn là chủ nhân của những gia trang to lớn, vừa đẹp mắt, vừa thể hiện bản lĩnh và danh tiếng của bản thân.

Giới Thiệu

 • Khi đạt cấp 70, quý Nhân sĩ nhấp vào giao diện Gia Viên đến gặp NPC Quản Lý ĐấtTô Châu để mở Nhiệm vụ [Chính - Gia Viên].

 • Sau đó nhấp vào Mua Gia Viên.

 • Gia Viên được chia làm 2 bộ phận: Ngoài sân và Trong nhà.

Nội Dung

 • Khi tăng cấp Gia Viên, Nhà, Sân mỗi cấp tiêu hao số Phiếu Bạc Khóa, Gỗ, Đá và Hình Kiến Trúc khác nhau.

 • Tài nguyên gia viên:
  • Phiếu Bạc Khóa, Gỗ, Đá và Hình Kiến Trúc để tăng cấp Gia Viên quý Nhân sĩ có thể mua từ Tiệm Gia Viên.
  • Mỗi ngày quý Nhân sĩ có thể đến Quản Lý Đất ở Tô Châu để nhận Phiếu Bạc Khóa.
  • Quý Nhân sĩ có thể đến Bách Bảo Các để nhận tài nguyên Gia Viên.
 • Bố trí gia viên:
  • Quý Nhân sĩ có thể đặt đồ dùng tùy ý trong gia viên, thiết kế bố trí Nhà và Sân.
 • Sản phẩm gia viên:
  • Có thể vào Tiệm Gia Viên mua Cây Rung Tiền và Huyền Thạch, khi Sân tăng cấp có thể mua thêm.
  • Đặt Cây Rung Tiền và Huyền Thạch vào Sân, mỗi phút sẽ tạo ra Bạc Khóa và Huyền Thạch.
 • Thuê người:
  • Quý Nhân sĩ có thể đến chỗ [Quản Gia] trong Gia Viên thuê các loại công nhân, mỗi loại công nhân có hiệu quả riêng.
 • Bách bảo các:
  • Chứa đựng nhiều tài nguyên.
  • Quý Nhân sĩ có thể đến Bảo Các Vệ để Đột Phá Bảo Vật.
 • Tương tác gia viên:
  • Quý Nhân sĩ có thể thăm gia viên của bạn bè hoặc người lạ, cũng có thể mời người khác vào tương tác Gia Viên của mình.
  • Song tu trong [Ôn Tuyền] Gia Viên sẽ tăng hiệu quả luyện Nội Công Tuyệt Thế.
 • Độ xa hoa:
  • Là điều kiện để tăng cấp Gia Viên.
  • Mua đồ dùng trong Tiệm Gia Viên, quý Nhân sĩ cũng cần phải có độ xa hoa.
 • Độ tiện nghi:
  • Thể hiện tính bố trí hợp lý của quý Nhân sĩ trong Gia Viên của mình.
  • Độ tiện nghi càng cao, sản lượng của vật tạo sản phẩm Gia Viên càng cao, hiệu quả song tu càng cao, năng suất của Người Chăn Nuôi cũng càng cao.
  • Đặt đồ dùng cao cấp là cách tốt nhất để nhận nhanh độ tiện nghi.
 • Không gian chiếm dụng:
  • Độ tiện nghi sẽ giảm khi bố trí không gian không hợp lý.

Một Số Hình Ảnh

Thoả thuận sử dụng