Nội Dung Phiên Bản Mới - Quần Hùng Tranh Bá

Từ đến

Cắm Cờ Tỉ Thí

Sự kiện | 


Cắm Cờ Tỉ Thí

1. Giới Thiệu

 • Cắm Cờ Tỉ Thí - Luận Võ Học - Định Thanh Danh
  • Quý Nhân sĩ đạt cấp 80 có thể đến với đại thế giới liên sever.
  • Nhân sĩ ở tất cả thế giới đều có thể tham gia.
  • Mỗi bản đồ có 20 kênh, khi kênh trước đầy sẽ mở kênh sau.
 • Đặc biệt: Kênh Tranh Bá là kênh đấu tự do, đánh bại người chơi trong kênh Tranh Bá không bị tăng điểm PK.

Hệ thống Đại Thế Giới

2. Hướng Dẫn Cách Chơi Đại Thế Giới

 • Đặt lôi đài tỉ thí
  • Trong Đại Thế Giới Liên Sever có thể cắm cờ làm lôi chủ, quý Nhân sĩ có thể nhấp cờ khiêu chiến.
  • Bị diệt hoặc tử vong không bị phạt.
  • Lôi Đài Tỷ Thí chỉ để so tài nghệ, không có phần thưởng.
 • Lưu ý: Không thiết lập chế độ thấp để tránh không thấy hiệu ứng lôi đài.

3. Quy Tắc

 • Quý Nhân sĩ được ra vào tùy ý, nhưng mỗi lần chỉ được ở lại 60 phút, quá 60 phút sẽ đưa về máy chủ.
 • Không thể đổi kênh, phải quay về máy chủ rồi chọn lại.
 • Không thể điều chỉnh võ học, cũng không thể tăng sức mạnh.
 • Không thể đổi Linh Sủng, không thể đổi thú cưỡi.
 • Không thể tổ đội, không có quan hệ bạn bè, kết bái.
 • Được mở dạng đồ sát chiến đấu, mỗi khi diệt 1 người chơi sẽ tăng 2 điểm PK, đạt 20 điểm PK sẽ bị giam vào Đại Lao.
 • Không thể thêm bạn và kẻ thù .
 • Sau khi tử vong có thể hồi sinh lân cận và trị thương tại chỗ, trị thương tại chỗ tốn 100 vàng trừ số lần dùng trong ngày, số lần này dùng chung với lần trị thương tại chỗ khác.

4. Nhiệm Vụ Khi Tham Gia Đại Thế Giới

Hệ thống nhiệm vụ và phần thưởng

Thoả thuận sử dụng