Nội Dung Phiên Bản Mới - Quần Hùng Tranh Bá

Từ đến

Bách Bảo Các - Gia Viên

Sự kiện | 


Bách Bảo Các - Gia Viên

Tại phiên bản Quần Hùng Tranh Bá, các quý Nhân sĩ sẽ được trải nghiệm thêm tính năng Bách Bảo Các trong Gia Viên của mình.

Nội Dung

 • Sau khi mua và vào Gia Viên, các quý Nhân sĩ gặp Bảo Các Vệ để mở tính năng Bách Bảo Các.

  • Tại giao diện Bách Bảo Các, các quý Nhân sĩ có thể dùng Ngân PhiếuVàng Khóa để quay vòng quay may mắn.
  • Ngân Phiếu có thể đổi tại hệ thống Cầm Đồ.

  • Khi quay được Ngọc Bội, quý Nhân sĩ có thể dùng để đổi tại ô đổi phần thưởng.

  • Mỗi lần quay sẽ tăng 5 điểm may mắn, tích lũy may mắn càng cao càng có cơ hội nhận vật phẩm quý.
  • Vòng quay sẽ được tạo mới sau 1 khoảng thời gian nhất định.

Phần Thưởng

 • Phần thưởng cực hấp dẫn khi đổi Ngọc Bội tại Bách Bảo Các.

 • Các mốc phần thưởng khi quay đạt đủ số lần.

Tàng Bảo Đồ Đặc Biệt Khi Quay 100 lần

Thoả thuận sử dụng