Nội Dung Phiên Bản Mới - Bát Đại Tông Môn

Từ đến

Tính Năng Thế Chấp

Sự kiện | 


Tính Năng Thế Chấp

Xin chào quý Nhân Sĩ,

Cửu Âm trân trọng giới thiệu tính năng Thế Chấp hoàn toàn mới, nhằm mục đích mang lại cho các Nhân Sĩ thêm nhiều lựa chọn trong những thời điểm cần ngân phiếu.

Thế Chấp là sự trao đổi qua lại khi người chơi có thể để lại mảnh bảo vật Ngoc hoặc Kim để nhận ngân phiếu tương ứng với giá trị món đồ đã thế chấp.

Để tiến hành Thế Chấp, quý Nhân Sĩ hãy đến gặp Chủ Tiệm Cầm Đồ > Tiệm Cầm Đồ > Cầm Đồ > Mảnh > Thế Chấp.

Giao diện tính năng Thế Chấp

Thoả thuận sử dụng