Nội Dung Phiên Bản Mới - Bát Đại Tông Môn

Từ đến

Nội Công Giang Hồ - Thiên Huyền Công

Sự kiện | 


Nội Công Giang Hồ - Thiên Huyền Công

Cửu Âm xin giới thiệu đến quý Nhân Sĩ một loại nội công mới vô cùng lợi hại trong phiên bản cập nhật lần này, tương truyền rằng kẻ nào sở hữu được nó sẽ có được sức mạnh vô song, khí lực dũng mãnh, đó chính là nội công giang hồ Thiên Huyền Công lừng danh.

Tổng Quan

  • Vũ khí hỗ trợ: Song Thích / Đao / Triền Thủ.
  • Phẩm chất nội công: Ngọc.
  • Hỗ trợ hiệu quả tâm pháp: Hấp Huyết Ma Công, Thần Ảnh, Hồng Hoang Lực, Tiêu Hồn Thực Cốt.

Thoả thuận sử dụng