Nội Dung Phiên Bản Mới - Bát Đại Tông Môn

Từ đến

Mở Cấp Độ Địa Ngục - Phó Bản Cốt Truyện

Sự kiện | 


Mở Cấp Độ Địa Ngục - Phó Bản Cốt Truyện

Phó bản Cốt Truyện lâu nay luôn là món ăn tinh thần mỗi ngày của mỗi người chơi, là nơi đòi hỏi thực lực thật sự của bản thân, cũng như kinh nghiệm chinh chiến của các Nhân Sĩ qua các cấp bậc từ dễ đến khó khác nhau.

Nay Cửu Âm quyết định ra mắt một cấp độ mới dành riêng cho phó bản cốt truyện với tên gọi đầy bí hiểm: Cấp độ Địa Ngục - Thách thức mọi giới hạn về sức mạnh chiến lực.

Giới Thiệu

  • Tổng cộng có 12 chương từ 0 đến 11, mức độ khó tăng dần lên.
  • Chương 11 hồi 7 là cửa ải cuối cùng, cũng là ải khó nhất với công lực yêu cầu ở ngưỡng 2 triệu 8.
  • Một số hình ảnh về phó bản cốt truyện địa ngục mới:


Chương 11 – Hồi 7 cấp độ Địa Ngục


Boss trong Chương 11 – Hồi 4 cấp độ Địa Ngục

Thoả thuận sử dụng