Nội Dung Phiên Bản Mới - Bát Đại Tông Môn

Từ đến

Cập Nhật Các Trang Phục Được Nhuộm

Sự kiện | 


Cập Nhật Các Trang Phục Được Nhuộm

Xin chào quý Nhân Sĩ,

Ngoại trang giang hồ vẫn luôn là một trong những món trang bị được người chơi săn đón nhiều nhất trong thế giới giang hồ rộng lớn. Không ai có thể từ chối sức hút mãnh liệt đến từ vẻ đẹp của các Ngọc Cẩm Bào hay Qủy Diện Tu La Y.

Nhằm đem lại thêm nhiều trải nghiệm cũng như lựa chọn cho các quý Nhân Sĩ, trong phiên bản lần này Cửu Âm sẽ mang đến tính năng nhuộm cho các trang phục sau đây:

  • Trục Nguyệt Tiêu Kim Bào
  • Ngọc Cẩm Bào
  • Quỷ Diện Tu La Y
  • Di Ảnh Trần Hoàn Thường

Một Số Hình Ảnh

Quỷ Diện Tu La Y – Di Ảnh Trần Hoàn Thường – Ngọc Cẩm Bào – Trục Nguyệt Tiêu Kim Bào

Trang phục Qủy Diện Tu La Y có 4 màu sắc nhuộm khác nhau

Trang phục Di Ảnh Trần Hoàn Thường có 4 màu sắc nhuộm khác nhau

Trang phục Ngọc Cẩm Bào có 4 màu sắc nhuộm khác nhau

Trang phục Trục Nguyệt Tiêu Kim Bào có 4 màu sắc nhuộm khác nhau

Lưu ý: Để có thể nhuộm trang phục, quý Nhân Sĩ cần thuốc nhuộm (có thể săn ở Tàng Bảo Đồ).

Thoả thuận sử dụng