Nội Dung Phiên Bản Mới - Bát Đại Tông Môn

Từ đến

Cấm Địa Kim Đoàn – Nhạn Môn Quan

Sự kiện | 


Cấm Địa Kim Đoàn – Nhạn Môn Quan

Một cấm địa Nhạn Môn Quan hoàn toàn mới lạ và vô cùng hấp dẫn sẽ được ưu hóa trong phiên bản lần này. Không chỉ chứa đầy thách thức, hiểm nguy, mà còn đòi hỏi Nhân sĩ phải có công lực cao thâm, tạo nên sự cạnh tranh vô cùng khốc liệt.

Giới Thiệu

  • Cấm địa Nhạn Môn Quan mới sẽ ở trong cấp độ Kim Đoàn.
  • Mỗi độ khó sẽ tham gia đối đa 2 lần/ ngày.


Cấm địa Kim Đoàn – Nhạn Môn Quan

Cách Chơi

  • Điều kiện mở: Cấp 60.
  • Công lực cần: 1.210.000.
  • Cách tham gia: Tìm gặp NPC Lái Đò Cấm Địa tại Tô Châu, bấm lần lượt theo thứ tự Giang Hồ Cấm Địa > Kim Đoàn > Nhạn Môn Quan.
  • Người chơi tiêu diệt tất cả các thủ lĩnh trong phó bản sẽ dành chiến thắng.

Phần Thưởng

Khi vượt cấm địa thành công, quý Nhân Sĩ sẽ có cơ hội ngẫu nhiên nhận được những phần thưởng quý như Mảnh cổ phổ võ học, Mảnh phi phong, Mảnh nội công, Chiến tích, Xích Long Câu,….

Thoả thuận sử dụng