Nội Dung Phiên Bản Huyết Chiến Nhạn Môn

Từ đến

Tuyết Sơn Hồ Ảnh - Côn Lôn Đạp Vân

Sự kiện | 


Tuyết Sơn Hồ Ảnh - Côn Lôn Đạp Vân

Quân Tử Đường xuất hiện trong thế giới Cửu Âm kèm theo thần binh Côn Lôn Đạp Vân dùng riêng cho thoái pháp vô cùng biến ảo, di chuyển nhẹ nhàng “Đi mây về gió”.


Tuyệt Thế Thần Binh – Côn Lôn Đạp Vân


Côn Lôn Đạp Vân - Nhẹ tựa như mây

Tuyết Sơn Hồ Ảnh - Vương Giả Vô Song

Hệ thống chiến bào tại phiên bản “Huyết Chiến Nhạn Môn” được bổ sung thêm 1 chiến bào khí chất, mang phong thái Vương Giả Vô Song.


Phi phong Tuyết Sơn Hồ Ảnh

Thoả thuận sử dụng