Nội Dung Phiên Bản Huyết Chiến Nhạn Môn

Từ đến

Trang Sức Linh Sủng

Sự kiện | 


Trang Sức Linh Sủng

Linh Sủng Mới – Người Tuyết

  • Tính năng linh sủng được cập nhật thêm 1 trợ thủ cho các quý nhân sĩ, gia tăng thêm sức mạnh cho chủ nhân, tiếp tục hành hiệp giang hồ.

  • Hiệu ứng đặc biệt từ kỹ năng Lốc Xoáy: 15% bổ sung trạng thái Đông Hàn cho chủ nhân, khiến mục tiêu giảm tốc 90% khi tấn công, cấm khinh công, duy trì 3 giây.

Trang Sức Linh Sủng – Tăng Mạnh Chiến Lực

1. Điều kiện
  • Nhân vật đạt cấp 80 mở tính năng Trang Sức Linh Sủng.
  • Linh sủng tăng đến 6 sao mới có thể mang trang sức: Giáp, Vòng , Sức.
2. Trang sức linh sủng


Người chơi có thể săn trang bị qua bí cảnh linh sủng

  • Trang sức linh sủng sẽ có 2 thuộc tính: Xuất chiến cộng thuộc tính, thuộc tính cộng vĩnh viễn cho nhân vật.
  • Tăng cấp trang sức sẽ tăng chỉ số thuộc tính xuất chiến, thuộc tính đặc biệt cộng vĩnh viễn sẽ không tăng và chỉ thay đổi khi tẩy luyện thuộc tính.
  • Trang sức Linh Sủng có phẩm bậc khác nhau, phẩm bậc quyết định tư chất thuộc tính, tham số trưởng thành và loại thuộc tính cơ bản ban đầu.


Tẩy luyện thuộc tính

  • Thuộc tính đặc biệt của linh sủng có thể tẩy luyện.
  • Linh sủng phẩm chất khác nhau thì giới hạn trên dưới dòng thuộc tính đặc biệt của trang sức cũng khác nhau, cụ thể là Ngọc dòng 2 – 5, Vàng dòng 0 - 4, Bạc dòng 0 - 3.

Thoả thuận sử dụng