Nội Dung Phiên Bản Huyết Chiến Nhạn Môn

Từ đến

Tẩy Luyện Trang Bị - Chuyển Hóa Thuộc Tính

Sự kiện | 


Tẩy Luyện Trang Bị - Chuyển Hóa Thuộc Tính

Tính năng chuyển hóa thuộc tính trang bị tại phiên bản Huyết Chiến Nhạn Môn giúp quý nhân sĩ có thể chuyển hóa thay đổi thuộc tính dòng đặc biệt của trang bị.

Cách Chơi

    • Tại giao diện chính chọn Chế Tạo > Mục Chuyển Hóa > Chuyển hóa thuộc tính.
    • Bước 1: Chọn trang bị mong muốn chuyển hóa.

  • Bước 2: Bấm chuyển hóa, nếu nhận được dòng phù hợp, quý nhân sĩ chọn thay thế để chuyển hóa thuộc tính mới.

Quy Tắc

  • Chỉ có trang bị kim, ngọc khóa cấp 50 trở lên mới có thể chuyển hóa.
  • Sau khi chuyển hóa, cấp trang bị, thuộc tính cường hóa, số lần khai quang, thuộc tính bộ, thuộc tính đặc biệt không đổi, thuộc tính cần để chuyển hóa bộ và chuyển hóa khai quang cũng được lưu.
  • Chuyển hóa thuộc tính trang bị tiêu hao số lượng vàng nhất định.
  • Chuyển hóa trang bị không có thuộc tính đặc biệt cần tốn thêm đạo cụ chỉ định, chuyển hóa ra nhiều thuộc tính đặc biệt, phải lưu lại rồi chuyển hóa tiếp sẽ không tốn đạo cụ nữa.
  • Trang bị không có thuộc tính đặc biệt không được dùng chuyển hóa nhanh.

Thoả thuận sử dụng