Nội Dung Phiên Bản Huyết Chiến Nhạn Môn

Từ đến

Tẩy Luyện Bảo Vật

Sự kiện | 


Tẩy Luyện Bảo Vật

Tính năng tẩy luyện bảo vật tại phiên bản Huyết Chiến Nhạn Môn giúp quý nhân sĩ có thể tự do tẩy đổi dòng thuộc tính cho bảo vật tăng mạnh chiến lực nhân vật.

Cách Chơi

  • Tại giao diện chính chọn Bảo Vật > Tẩy Luyện, tạo mới thuộc tính ô bảo vật.
  • Ô trang bị mở khóa chưa đạt cấp tương ứng không thể tẩy luyện bảo vật.
  • Tẩy luyện ô bảo vật tiêu hao Bạc Khóa và Đá Tẩy Luyện (Chiến Trường Sinh Tồn).
  • Mỗi lần tẩy luyện sẽ tạo mới thuộc tính tất cả ô bảo vật, có thể tẩy luyện liên tục.
  • Người chơi có thể khóa thuộc tính ô, sau khí khóa thuộc tính dòng đó khi lưu sẽ không thay đổi, tối đa có thể khóa 2 dòng.
  • Người chơi có thể dùng thiết lập tẩy luyện, thiết lập thuộc tính và trị số mục tiêu các ô khác nhau để tự tẩy luyện.

Bảo Vật Phi Phong

Tại phiên bản Huyết Chiến Nhạn Môn, quý nhân sĩ cũng có thể trang bị bảo vật cho chiến bào gia tăng thêm công lực.

Thoả thuận sử dụng