Nội Dung Phiên Bản Huyết Chiến Nhạn Môn

Từ đến

Môn Phái Mới - Quân Tử Đường

Sự kiện | 


Môn Phái Mới - Quân Tử Đường

Môn phái Quân Tử Đường do Tiêu Biệt Tình cùng Thạch Nghiên Băng sáng lập nên, môn đồ kỳ hạ đa số đều là những thi nhân cầm kỳ thi họa, tinh thông âm nhạc, thanh cao và có độ hiểu biết sâu rộng. Quân Tử Đường là một môn phái trung lập, sử dụng võ học Tiêu Dao Thoái Pháp biến ảo cùng nội công Quỳ Hoa Huyền Công Lục uy trấn giang hồ.

Sơ Lược Môn Phái

  • Phái : Trung Lập.
  • Vũ khí: Hộ Thoái.
  • Võ học: Tiêu Dao Thoái Pháp.

  • Nội công: Ảo Ngọc Công, Thông Tuệ Công, Vong Tình Quyết, Huyền Công Lục.
Chiêu ThứcNội DungHình Ảnh
Ảo Ngọc CôngNội công cơ bản của phái Quân Tử Đường.

Thông Tuệ CôngNội công trấn phái do Thần Y Hoa Đà tạo ra sau truyền vào Quân Tử Đường.

Vong Tình QuyếtNội công phẩm chất kim của môn phái.

Huyền Công LụcNội công đỉnh môn phái uy trấn giang hồ Quỳ Hoa Huyền Công Lục.

Thoả thuận sử dụng