Nội Dung Phiên Bản Huyết Chiến Nhạn Môn

Từ đến

Đào Kho Báu

Sự kiện | 


Đào Kho Báu

Giang hồ đồn đại có rất nhiều báu vật quý hiếm lưu lạc trên khắp thành Tô Châu và sơn trang của Bát Đại Môn Phái, hãy nhanh chóng đoạt Tàng Bảo Đồ và tìm những báu vật bị lạc mất..


Tàng bảo đồ quý hiếm

Điều Kiện Tham Gia

 • Cấp nhân vật: Người chơi đạt cấp 35 trở lên.
 • Thời gian hoạt động: 00:00 đến 24:00 mỗi ngày.

Cách Tham Gia

 • Dùng Tàng Bảo Đồ, đến bản đồ kho báu rồi dùng La Bàn và Xẻng để tìm và đào kho báu nhận những phần thưởng quý hiếm.


Báu vật Tàng Bảo Đồ

Quy Tắc


Đào Bảo

 • Dùng Tàng Bảo Đồ nhận nhiệm vụ đào bảo rùi tìm đến nơi đào bảo theo chỉ dẫn.
 • Tàng bảo đồ gồm: Tàng Bảo Đồ - Dễ và Tàng Bảo Đồ - Cao.
  • Tàng Bảo Đồ - Dễ: Nhận từ cấm địa Nhạn Môn Quan, Môn Phái Chiến.
  • Tàng Bảo Đồ - Cao: Nhận từ Môn Phái Chiến, Cửa Hàng.
 • Sau khi nhận hãy đến bản đồ nhiệm vụ chỉ dẫn để tìm và đào bảo vật.
 • Vào bản đồ chỉ dẫn sẽ xuất hiện nút La Bàn và Xẻng dùng để tìm và đào bảo vật.
  • La bàn: Sẽ biết phương hướng và khoảng cách của bảo vật đồng thời hiển thị mũi tên chỉ dẫn.
  • Xẻng: Sau khi tìm đc vị trí dùng xẻng để đào bảo.

Thoả thuận sử dụng