Nội Dung Phiên Bản Huyết Chiến Nhạn Môn

Từ đến

Chuyển Đổi Giới Tính - Âm Dương Nghịch Đảo

Sự kiện | 


Chuyển Đổi Giới Tính - Âm Dương Nghịch Đảo

Giới Thiệu


Thần dược chuyển đổi giới tính

  • Nhận được từ Cửa Hàng, hoặc sự kiện đặc biệt.

Quy Tắc Chuyển Đổi

  • Sử dụng thuốc có thể thay đổi giới tính nhân vật.
  • Nhân vật nam phái Thiếu Lâm không được chuyển giới.
  • Nhân vật nữ phái Nga My không được chuyển giới.
  • Nhân vật đã kết hôn không được chuyển giới.

Thoả thuận sử dụng