Nội Dung Phiên Bản Huyết Chiến Nhạn Môn

Từ đến

Chiến Trường Sinh Tồn

Sự kiện | 


Chiến Trường Sinh Tồn

Trong phiên bản PK đặc biệt “Huyết Chiến Nhạn Môn” nhằm khẳng định vị thế cũng như thể hiện sức mạnh của các anh hùng. Chiến Trường Sinh Tồn sẽ mang lại cảm giác PK đặc biệt, ngoài sức mạnh, các anh hùng cần phải có những chiến lược thiên tài để là người sống sót cuối cùng giành chiến thắng, vanh danh thiên hạ.

Điều Kiện

 • Đạt cấp 60 mới có thể tham gia Chiến Trường Sinh Tồn, mỗi ngày được tham gia 2 lần, 00:00 mỗi ngày tạo mới số lần.
 • Trong chiến trường không thể mang Linh Sủng.

Quy Tắc

 • Sau khi hết giờ quy định, người sống sót cuối cùng sẽ là người chiến thắng.
 • Trong chiến trường sẽ chia thành 2 giai đoạn: Dễ và Quyết Chiến.
  • Giai đoạn dễ: Người chơi phải cố gắng sống sót và có thể tìm được nhiều bảo vật như: Khóa Luyện, Đá Tẩy Luyện.
  • Giai đoạn quyết chiến: Người chơi còn sống sót sẽ bị truyền đến giữa bản đồ và hỗn chiến với những người chơi còn sống sót.
 • Nếu bị người chơi khác đánh bại sẽ hồi sinh ở vĩ trí ngẫu nhiên và trừ số lần hồi sinh, khi hết số lần hồi sinh coi như thất bại, sẽ thoát cảnh và nhận thưởng.

Phần Thưởng

 • Phần thưởng sẽ được hệ thống trao thưởng tương ứng với số điểm mà quý nhân sĩ nhận được.
 • Phần thưởng: Đá tẩy luyện, khóa luyện, luyện khí, bạc khóa.

Thoả thuận sử dụng