Nội dung phiên bản Đồ Long Tranh Bá

Từ đến

Võ Học Giang Hồ - Ẩn Không Nhẫn

Sự kiện | 


Võ Học Giang Hồ - Ẩn Không Nhẫn

Giới Thiệu

  • Tên võ học: Ẩn Không Nhẫn.
  • Loại võ học: Giang Hồ.
  • Sát thương: Ngoại.
  • Vũ khí sử dụng: Chủy Thủ.
  • Nhận được: Từ hoạt động, sự kiện đặc biệt.

Chiêu Thức

Môn PháiTên Nội CôngHình Ảnh
Kinh HồngThực Chiêu

Quỷ Khấp Thần HàoThực Chiêu 1

Cuồng Phong GiảoThực Chiêu 2

Toàn Vũ Hư KhôngHư Chiêu

Phong Thanh Hạc LệNgự Chiêu

Ẩn Không Luân HồiNộ Chiêu

Một số hình ảnh Võ học - Ẩn Không Nhẫn:

Thoả thuận sử dụng