Nội dung phiên bản Đồ Long Tranh Bá

Từ đến

Tính Năng Cắt Ảnh Màn Hình

Sự kiện | 


Tính Năng Cắt Ảnh Màn Hình

Tại phiên bản "Đồ Long Tranh Bá", quý nhân sĩ có thể lưu giữ những khoảnh khắc tuyệt vời cũng bằng hữu thông qua tính năng cắt ảnh màn hình.

Khi sử dụng tính năng này toàn bộ UI của game sẽ bị ẩn đi tạo nên 1 khung cảnh tuyệt đẹp trong game.

Cách sử dụng:

    • Vào Thiết Lập > Chụp Màn Hình.
    • Bấm vào logo Cửu Âm để thoát khỏi giao diện.

Thoả thuận sử dụng