Nội dung phiên bản Đồ Long Tranh Bá

Từ đến

Thú Cưỡi Mới

Sự kiện | 


Thú Cưỡi Mới

Tại phiên bản mới “Đồ Long Tranh Bá” tính năng Thú Cưỡi sẽ mang đến cho quý nhân sĩ Cửu Âm thêm những người bạn đường thân cận, hỗ trợ đắc lực trên bước đường hành hiệp giang hồ.

Giới Thiệu Thú Cưỡi

    • Phiên bản Đồ Long Tranh Bá sẽ có 3 loại thú cưỡi: Phiên Vũ, Bạch Hổ, Tuyết Viên.
    • Mỗi loại thú cưỡi sẽ có hiệu quả khác nhau đồng thời giúp gia tăng công lực chiến đấu.

Cửu Âm VNG - Alpha Test
Bạch Hổ - Phiên Vũ – Tuyết Viên

Tăng Cấp Thú Cưỡi

  • Sau khi nhận và thuần phục, có thể cưỡi thú cưỡi.
  • Mỗi thú cưỡi đều có những thuộc tính sinh lực, tấn công, phòng thủ cho nhân vật, cấp thú cưỡi càng cao thì chỉ số lực chiến càng nhiều.
  • Dùng Lương Thảo và Yên Ngựa để nuôi dưỡng tăng sao và tăng bậc cho thú cưỡi.
  • Thú cưỡi không thể tham gia chiến đấu, vào chiến đấu sẽ tự động xuống thú cưỡi.

Song Nhân

  • Mỗi loại thú cưỡi khi đạt cấp bậc yêu cầu sẽ có thể cưỡi đôi cùng bạn hữu tùy chọn, tính năng mới này giúp cho các nhân sĩ sẽ có thêm trải nghiệm cưỡi đôi cùng bằng hữu.
  • Cách chơi: Tại giao diện Thú Cưỡi chọn Song Nhân > Sau đó tiến hành mời bạn đồng hành Cưỡi Đôi.

Thoả thuận sử dụng