Nội dung phiên bản Đồ Long Tranh Bá

Từ đến

Nội Công Môn Phái Đỉnh

Sự kiện | 


Nội Công Môn Phái Đỉnh

Trong phiên bản Đồ Long Tranh Bá, nhân sĩ giang hồ sẽ có thể nhận được nội công đỉnh cao của môn phái thông qua tính năng như: Khiêu chiến sư môn,...

Với phẩm chất và thực lực cao hơn so với nội công phái hiện tại, ắt hẳn tại phiên bản mới này giang hồ võ lâm sẽ lại tiếp tục dậy sóng với những trận chiến đầy kịch tính.

Những nội công môn phái đỉnh được cập nhật lần này:

Môn PháiTên Nội CôngHình Ảnh
Võ ĐangThuần Dương Vô Cực Công

Cẩm Y VệHỗn Thiên Bảo Cương

Cái BangTửu Vũ Thần Công

Thiếu LâmChiên Đàn Tâm Kinh

Nga MyBăng Cơ Ngọc Cốt Công

Đường MônThái Tố Huyền Âm Kinh

Cực Lạc CốcMa Tướng Quyết

Thoả thuận sử dụng