Nội dung phiên bản Đồ Long Tranh Bá

Từ đến

Ngoại Trang Vũ Khí - Tuyệt Đỉnh Thần Khí

Sự kiện | 


Ngoại Trang Vũ Khí - Tuyệt Đỉnh Thần Khí

Phiên bản Đồ Long Tranh Bá sẽ mang đến cho quý nhân sĩ Võ Lâm những ngoại trang cho vũ khí cực độc và vô cùng khí chất.

Hình ảnh các ngoại trang Vũ Khí mới:


Dương Xuân Huyền Thiết Kiếm


Thôn Kim Tuyết Ngọc Đao


Mặc Ảnh Tuyệt Thương


Thiên Hạ Đệ Nhất


Tiềm Long Huyết Vũ


Tuyệt Tình Bồ


Tỏa Hồn Phán Quan Bút

Thoả thuận sử dụng