Nội dung phiên bản Đồ Long Tranh Bá

Từ đến

Ngoại Trang Mới – Đồ Long Tranh Bá

Sự kiện | 


Ngoại Trang Mới – Đồ Long Tranh Bá

Phiên bản mới sẽ được cập nhật thêm 4 bộ ngoại trang mới đầy khí chất nhưng cũng không kém phần lãng tử. Các ngoại trang này được nhận từ hoạt động đặc biệt.

Một số hình ảnh:


U Hoàng Sam


Ngọc Cẩm Bào


Di Ảnh Trần Hoàng Thường


Tử Mặc Loan Vũ Y

Thoả thuận sử dụng