Nội dung phiên bản Đồ Long Tranh Bá

Từ đến

Môn Phái Mới - Cực Lạc Cốc

Sự kiện | 


Môn Phái Mới - Cực Lạc Cốc

Cực Lạc Cốc chủ Đơn Thiên Minh, đa mưu túc kế, tính tình hay thay đổi, nắm được thuật số học bị thất truyền đã lâu. Do tính trước biết mình không sống quá lâu, để tránh được cái chết này, ông ta bí mật xây dựng Cực Lạc Cốc, và không ngừng thu hút các nhân sĩ ác danh trên giang hồ, ấp ủ một âm mưu lớn.

Môn đồ Cực Lạc Cốc đa số tính tình quái dị, nham hiểm độc ác, dựa vào võ công bí hiểm độc ác mà hoành hành giang hồ, giết người vô số, là môn phái tà đạo thần bí có thực lực lớn trên giang hồ.

Sơ Lược Môn Phái

    • Phái : Tà Phái.
    • Vũ khí: Đơn Đao.
    • Võ học: Truy Phong Đao Pháp.

  • Nội công: Song Tu Quyết, Thiên Dương Công, Hợp Hoan Quyết, Ma Tướng Quyết.
Chiêu ThứcNội DungHình Ảnh
Song Tu QuyếtNội công cơ bản của phái Cực Lạc Cốc.

Thiên Dương Thần CôngNội công trấn phái của môn phái. Thôn nạp trời đất, khí hạn càn khôn.

Hợp Hoan QuyếtCông pháp Cực Lạc Cốc cực kỳ Âm Độc, Âm Dương bổ trợ cho nhau.

Ma Tướng QuyếtNội công Âm Dương dấu nhau, vô ngã vô tương, vô hình vô kỵ.

Thoả thuận sử dụng