Nội dung phiên bản Đồ Long Tranh Bá

Từ đến

Mở Giới Hạn Cấp 90

Sự kiện | 


Mở Giới Hạn Cấp 90

Phiên bản "Đồ Long Tranh Bá" quý nhân sĩ đã có thể thăng cấp tối đa đến cấp 90, tiếp tục hành tẩu giang hồ, nâng cao sức mạnh tranh bá võ lâm.


Bộ trang bị cấp 90

Những cập nhật mới khi mở giới hạn cấp độ 90:


Phó bản cốt truyện mới (Chương 10)


Cường hóa - Khai quang đến cấp 90


Võ học - Nội công có thể tăng bậc 10


Kinh mạch Âm Can Kinh


Thêm ô tôi luyện Level 90


Và nhiều lợi ích khác...

Thoả thuận sử dụng