Nội dung phiên bản Đồ Long Tranh Bá

Từ đến

Linh Sủng Mới

Sự kiện | 


Linh Sủng Mới

Tính năng linh sủng được cập nhật thêm 1 trợ thủ mới cho các quý nhân sĩ, gia tăng thêm sức mạnh cho chủ nhân, tiếp tục hành hiệp giang hồ.

Linh sủng mới – Sửu Nhi:


Linh Sủng - Sửu Nhi

Thoả thuận sử dụng