Nội dung phiên bản Đồ Long Tranh Bá

Từ đến

Cổ Phổ - Vô Ngã Kiếm Quyết

Sự kiện | 


Cổ Phổ - Vô Ngã Kiếm Quyết

Phiên bản Đồ Long Tranh Bá trong lần cập nhật này sẽ có thêm cổ phổ Vô Ngã Kiếm Quyết, dự đoán cục diện võ lâm sẽ xoay chuyển càn khôn.

Giới Thiệu

  • Tên võ học: Vô Ngã Kiếm Quyết.
  • Loại võ học: Cổ Phổ.
  • Sát thương: Âm.
  • Vũ khí sử dụng: Đơn Kiếm.
  • Nhận được từ hoạt động, sự kiện đặc biệt.

Chiêu Thức

Môn PháiTên Nội CôngHình Ảnh
Kiếm MêThực Chiêu

Kiếm Xuất Đồng QuyKhí

Kiếm Đoạn TrườngThực Chiêu 2

Kiếm Khí Lăng TiêuHư Chiêu

Kiếm Ngạo ThươngNgự Chiêu

Nộ Trảm Thiên MônNộ Chiêu

Một số hình ảnh Võ học - Vô Ngã Kiếm Quyết

Thoả thuận sử dụng