Nội dung phiên bản Đồ Long Tranh Bá

Từ đến

Chuyển Hóa Vũ Khí

Sự kiện | 


Chuyển Hóa Vũ Khí

Tính năng chuyển hóa vũ khí tại phiên bản "Đồ Long Tranh Bá" sẽ giúp quý Nhân Sĩ có thể tự do chuyển đổi vũ khí để có thể dễ dàng và thuận tiện hơn trong việc sử dụng các bộ võ học khác nhau.

Cách Chơi

Tại giao diện chính chọn Chế Tạo > Mục Chuyển Hóa > Chuyển hóa Vũ Khí.

  • Bước 1: Chọn vũ khí hiện tại, sau đó chọn tiếp vũ khí mong muốn chuyển hóa.

    • Bước 2: Nếu muốn đổi cấp Thần Binh chọn vào ô đổi cấp sau đó bấm chuyển hóa.

Qui Tắc

  • Chỉ có vũ kim, ngọc khóa cấp 50 trở lên mới có thể chuyển hóa.
  • Sau khi chuyển hóa, cấp trang bị, thuộc tính cường hóa, số lần khai quang, thuộc tính bộ, thuộc tính đặc biệt không đổi, thuộc tính cần để chuyển hóa bộ và chuyển hóa khai quang cũng được lưu.
  • Chuyển hóa loại vũ khí tiêu hao Đài Đúc số lượng nhất định.
  • Vũ khí cùng loại không thể chuyển hóa.
  • Khi chuyển hóa, có thể đổi thuộc tính, cấp thần binh của loại tương ứng.
  • Đổi thuộc tính thần binh sẽ tốn vàng khóa, thần binh cùng loại không thể đổi.

Thoả thuận sử dụng