Nội dung phiên bản Đồ Long Tranh Bá

Từ đến

Cấm Địa Kim Đoàn - Cửu Thiên Duy Tôn

Sự kiện | 


Cấm Địa Kim Đoàn - Cửu Thiên Duy Tôn

Phó bản cấm địa nơi Nhân Sĩ thể hiện bản lĩnh vượt ải và đối đầu với những Boss vô cùng nham hiểm và quỷ quyệt. Tại phiên bản Đồ Long Tranh Bá, Cửu Âm cập nhật thêm hệ thống cấm địa Kim Đoàn với cách chơi hoàn toàn mới lạ.

Giới Thiệu

 • Cấm địa Kim Đoàn cho 3 phó bản: Thôn Mộ Sắc, Thanh Vân Bảo, Khổng Tước Sơn Trang.
 • Mỗi tuần được tham gia 1 lần, tổng cộng có thể vào 9 lần.
 • 00:00 – 04:00 thứ 2 hằng tuần là thời gian điều chỉnh, trong thời gian đó sẽ không vào được cấm địa.

Cách Chơi

 • Điều kiện mở: Cấp 60.
 • Cách tham gia: tại giao diện chính chọn Hằng Ngày > Cấm Địa > Kim Đoàn hoặc có thể tìm gặp NPC Lái Đò Cấm Địa tại Tô Châu.
 • Chọn ghép vào Kim Đoàn cấm địa, tổ đội tối thiểu 5 người mới có thể vào.
 • Người chơi đạt đủ yêu cầu về lực chiến có thể chọn 1 trong 3 cấp độ để tham gia phó bản:
  • Thôn Mộ Sắc.
  • Thanh Vân Bảo.
  • Khổng Tước Sơn Trang.

Quy Tắc

  • Trong thời gian quy định diệt hết thủ lĩnh Cấm Địa sẽ thắng.
  • Vượt ải thành công, trong tuần không thể vào cấm địa.
  • Chưa vượt thành công sẽ được vào lại (chiến đấu lại từ đầu).
  • Trong cấm địa mỗi lần tiêu diệt thủ lĩnh sẽ có ký hiệu diệt thủ lĩnh, sau khi có ký hiệu, trong tuần sẽ không nhận được thưởng của thủ lĩnh này.
  • Người chơi tử vong trong cấm đại sẽ có thời gian chờ hồi sinh, số lần hồi sinh không hạn chế.
  • Người chơi chọn thoái sẽ tính là bỏ trốn, nếu đủ 2 lần trong tuần thì sẽ không vào lại cấm địa được.
  • Có thể bỏ phiếu hủy khiêu chiến, không tính số lần, và có thể khiêu chiến lại.

Phần Thưởng

 • Thưởng Kim Đoàn gồm những vật phẩm thường và vật phẩm đấu giá. Vật phẩm thường mỗi thành viên có 1 phần, vật phẩm đấu giá bao gồm: Mảnh Phi Phong Cửu Thiên Duy Tôn, Mảnh Cửu Dương Thần Công, mảnh bảo vật bậc 5 và mảnh Võ Học khác.
 • Vật phẩm đấu giá sẽ tự động vào cửa hàng.
 • Ngoài ra còn có thể nhận các vật phẩm khác và đổi từ tiệm.

Thoả thuận sử dụng