Nội dung phiên bản Đồ Long Tranh Bá

Từ đến

Các Động Tác Biểu Cảm

Sự kiện | 


Các Động Tác Biểu Cảm

Hành tẩu giang hồ luôn mong muốn những trải nghiệm mới mẻ, hệ thống biểu cảm cũng như những hành động hài hước được cập nhật mới tại phiên bản lần này sẽ mang đến cho các quý nhân sĩ một cảm giác trải nghiệm thú vị.

Thoả thuận sử dụng