Cửu Âm VNG Cập Nhật Phiên Bản Mới "Yến Môn Dao Ca"

Từ

Điều Chỉnh - Ưu Hóa Tính Năng

Sự kiện | 


Điều Chỉnh - Ưu Hóa Tính Năng

Bên cạnh đó, trong phiên bản mới "Yến Môn Dao Ca" một số tính năng, hoạt động cũng được điều chỉnh và tối ưu hóa, Thông tin cụ thể như sau:

Nội Dung Cập Nhật Mới

Trang Sức Phẩm Chất Đỏ
 • Trong tính năng Đột Phá, có thể đột phá trang sức phẩm Ngọc thành Đỏ
 • Cần dùng 2 trang sức Ngọc Lv100 để đột phá lên Đỏ
 • Thuộc tính cường hóa của trang sức Đỏ sẽ gấp đôi Ngọc
 • Giới hạn Trang Sức nâng lên cấp 120
 • Khi cấp nhân vật đạt Hồi Nguyên cấp 25/50/75/100 bậc 3 sẽ có thể tăng cấp trang sức 4 lần, mỗi lần tăng cấp sẽ tăng thêm 5 cấp.
 • Nguyên liệu dùng để tăng cấp Trang Sức không đổi.
 • Sau khi Trang Sức tăng cấp thành công, có thể bắt đầu Cường Hóa.
Truyền Kỳ Lộ
 • Tông Sư Lộ đạt cấp cao nhất có thể trực tiếp đột phá và tiến vào Truyền Kỳ Lộ
 • Truyền Kỳ Lộ sẽ tiêu hao điểm Tông Sư và EXP Thực Chiến để đột phá, mỗi lần đột phá sẽ tăng cấp thuộc tính
 • Có thể chuyển đổi mảnh võ học và nội công phẩm chất bất kỳ hoặc mảnh võ học và nội công phẩm chất Ngọc khóa thành điểm Tông Sư. Tri Thức Võ Học cũng có thể chuyển thành điểm Tông Sư
Giới Hạn Thú Cưỡi
 • Giới hạn cho ăn của Sinh Tử Đoạn, Điêu, Tiên Lộc Đạp Vân Xa tăng đến bậc 10
 • Giới hạn thuần hóa Tiên Lộc Đạp Vân Xa tăng đến bậc 4
Mạch

Mạch Ẩn Mới

 • Nguyên liệu cần thiết để tu luyện giống với 2 ẩn mạch trước
 • Thuộc tính của ẩn mạch mới và 2 ẩn mạch cũ có điểm khác nhau

Tăng Giới Hạn

 • Ngoại trừ Ẩn Mạch, tất cả 9 kinh mạch khá đều tăng lên cấp 250
 • Tăng cấp sẽ tốn thêm Tu Vi và Chân Khí Đan
Bang Hội
 • Thêm tính năng nhiệm vụ tự động trong nhiệm vụ tìm quái của Bang
 • Chọn thời gian cần tự động tiến hành nhiệm vụ, tiêu hao Vàng để bắt đầu tự động tìm
 • Tự động nhận và thực hiện 10 nhiệm vụ, mỗi khi tự động nhận nhiệm vụ sẽ trừ 20 Vàng Khóa
 • Trong quá trình làm nhiệm vụ tự động, nếu vào trận hoặc bản đồ bị mất kết nối máy chủ, thì sẽ tạm dừng và không thể tiếp tục tự động
Thần Binh Thế Gia
 • Giới hạn tất cả thần binh của 4 thế gia lớn đều được nâng lên mức tinh luyện 5
 • Nguyên liệu dùng để đúc và tinh luyện không đổi
Võ Học Cầu Bại Côn Pháp
 • Tăng tỷ lệ chuyển hóa HP trong Ngự Chiêu
 • Tăng tỷ lệ kích hoạt trạng thái [Đồ Thần] của nộ chiêu
 • Điều chỉnh Thực Chiêu 2 thành [Phản Bại Thành Thắng], khi bị tấn công sẽ khiến Kháng Choáng của đối phương tạm thời mất hiệu lực.
 • Ưu hóa tăng cấp Linh Thú, để tránh lạm dụng Linh Thú cấp cao khi tăng cấp, khi tăng cấp nếu sử dụng Linh Thú phẩm chất bất kỳ vượt quá cấp 2 sẽ xuất hiện giao diện xác nhận.
Phần Thưởng Tống Kim Bang
 • Điều chỉnh phần thưởng số trận thắng trong đấu xếp hạng: tăng số lượng Cống Hiến Bang, Vàng Khóa, tăng Đá Tiến Cấp, nguyên liệu Khai Quang Trang Sức.
 • Điều chỉnh phần thưởng vòng đấu loại: tăng số lượng một số phần thưởng, và thêm phần thưởng của Rương Quần Tinh và Đúc Tỏa.
Boss Đại Thế Giới
 • Tăng kích thước của BOSS để dễ dàng chọn trúng
 • Tăng lượng HP Boss, Boss sẽ có 2 lần hồi đầy HP, cần đánh cạn thanh HP 3 lần mới diệt được Boss
Bí Cảnh & Cấm Địa

Cấm Địa Đại Mạc Quỷ Thành

 • Thêm mới độ khó Luyện Ngục

Bí Cảnh Chiến

 • Tăng giới hạn của Nhà Lao Tây Giao và Đông Châu Luyện Ngục lên 50 tầng
 • Tăng số tầng nhảy ở Nhà Lao Tây Giao, 2 sao nhảy thêm 2 tầng, 3 sao nhảy 3 tầng.
 • Thêm phần thưởng Đao Phong Nham (Ngọc) sau khi Nhà Lao Tây Giao đạt tầng 41
 • Thêm phần thưởng Rương Chọn Mảnh Võ Kỹ Ngọc 2, Rương Chọn Mảnh Võ Kỹ Ngọc 3, Rương Chọn Mảnh Võ Kỹ Thiên Ma Bát Âm sau khi Đông Châu Luyện Ngục đạt tầng 41
 • Danh hiệu người diệt đầu của Nhà Lao Tây Giao đổi thành danh hiệu Vượt Ải

II. Ưu Hóa

 • 1. Món Ngon thêm tính năng nấu hàng loạt, tối đa 1 đợt nấu 50 món
 • 2. Điều chỉnh giới hạn cấp của Truyền Gia Bảo lên cấp 750
 • 3. Số lượng mua bằng Vàng Hòa Bích Thạch trong cửa hàng điều chỉnh thành 45
 • 4. Điều chỉnh tích điểm hoạt động Trở Lại, không tích lũy tích điểm nữa, mỗi lần Trở Lại, tích điểm sẽ điều chỉnh lại về một giá trị cụ thể theo điểm trước khi Trở Lại
 • 5. Thêm NPC (người chơi ảo) trong cấm địa Trường Lạc Phường, Vô Tranh Bí Cảnh, Đại Mạc Quỷ Thành độ khó Dễ, Khó, Địa Ngục. Sau khi ghép cặp nếu trong vòng 1 phút không ghép được người chơi khác thì người chơi ảo sẽ tham gia
 • 6. Hạ giới hạn lực chiến tự động khiêu chiến của một vài cấm địa
 • 7. Thời gian vận chuyển tự động của Thương Lộ Vô Giới tăng thêm 2 lựa chọn là 3 ngày và 7 ngày
 • 8. Đúc thời trang, thần khí tuyệt thế thêm mới phần hiển thị lực chiến
 • 9. Góp điểm Tông Sư trong Tông Sư Lộ thêm Mảnh Cửu Dương Thần Công, Mảnh Tu La Đao
 • 10. Góp trong Lang Hoàn Ngọc Động thêm Mảnh Nhật Nguyệt Vô Cực Công.
 • 11. Sa Mạc Tầm Bảo thêm nguyên liệu liên quan Yên Môn Thế Gia
 • 12. Thêm mới Yên Môn Thế Gia-Giang Hồ Hao Kiệt
 • 13. Thêm mới Yên Môn Thế Gia-Giang Hồ Cao Thủ
 • 14. Tính năng Võ Lâm Thần Thoại thêm khiêu chiến võ học Tu La Đao
 • 15. Tính năng Quần Hùng Tranh Bá thêm lựa chọn võ học Tu La Đao
 • 16. Tính năng Hoa Sơn Luận Kiếm thêm lựa chọn võ học Tu La Đao
 • 17. Hổ Khẩu Thoát Hiểm thêm thưởng x2, khi nhận thưởng x2 sẽ trừ x2 số lần nhận thưởng.
 • 18. Thương Lộ Vô Giới thêm mới đạo cụ Hòa Bích Thạch
 • 19. Phần thưởng Tàng Bảo Đồ-Cao bỏ Tiến Cấp Đơn-Sơ, Đột Phá Đơn 1 Sao, thêm mới "Hòa Bích Thạch, Rương Lưu Danh
 • 20. Tăng thêm phần thưởng Quà Mời Bạn
 • 21. Tăng giới hạn điểm Tu Vi
 • 22. Tăng số lượng thưởng Khiêu Chiến Thế Gia
 • 23. Thêm Quà Yên Môn Thế Gia vào phần thưởng xếp hạng Kim Đoàn trong bảng xếp hạn Điện Vinh Dự
 • 24. Ưu hóa thống kê lực chiến trong BXH, thu hẹp sai số giữa online và offline

II. Fix Bug

 • 1. Fix lỗi không thể khiêu chiến ở Đại Hội Võ Lâm
 • 2. Fix bug không thể đột phá trang bị cấp 120
 • 3. Fix bug không xem được thuộc tính bảo vật của các nhân vật khác
 • 4. Fix lỗi không thể vào khiêu chiến Đại Hội Võ Lâm
 • 5. Fix lỗi hiển thị sai số lượng Đá Tiến Cấp tiêu hao trong Truyền Gia Bảo Lv400 trở lên
 • 6. Fix lỗi hiển thị sai thuộc tính bộ trang sức
 • 7. Fix lỗi không thể khai quang chuyển hóa trang sức
 • 8. Fix lỗi tấn công bị giảm sau khi đột phá trang sức thành công
 • 9. Fix lỗi số mảnh tiêu hao khi tăng cấp võ kỹ hư chiêu Thiên Ma Bát Âm bị sai

Thoả thuận sử dụng