Cửu Âm VNG Cập Nhật Phiên Bản Mới "Phong Hoa Tuyết Nguyệt"

Từ

Điều Chỉnh - Ưu Hóa Tính Năng

Sự kiện | 


Điều Chỉnh - Ưu Hóa Tính Năng

Bên cạnh đó, trong phiên bản mới "Phong Hoa Tuyết Nguyệt" một số tính năng, hoạt động cũng được điều chỉnh và tối ưu hóa, Thông tin cụ thể như sau:

Nội Dung Cập Nhật Mới

Nghiên Cứu Đột Phá Nội Công Môn Phái
 • Trong tính năng nghiên cứu Đột Phá, điều kiện bắt buộc sẽ là Hồi Nguyên (3) - Cấp 1 mới có thể mở
 • Nghiên cứu: nhận EXP tu luyện thông qua Nội Tu và Luyện Võ, nâng cao cấp nghiên cứu và thuộc tính
 • Đột phá: tăng 10 cấp nghiên cứu sẽ đột phá tăng 1 cảnh giới, từ đó tăng thực lực. Sử dụng Mảnh Nội Công Môn Phái và Nội Công Đơn - Cao để tăng.
 • Mỗi ngày sẽ giới hạn 10 lần cho mỗi lần Luyện Võ (Vô Cực Đơn - Tuyết Liên Tử - Hoàng Tiên Lộ)
Tính Năng Khắc Trang Sức
 • Tối đa có thể Khắc đến 4 sao, nguyên liệu tiêu hao giống như Khắc Trang Bị
 • Khắc Trang Sức sẽ có thuộc tính cộng thêm đặc biệt, ngoài ra những dòng thuộc tính khác giống với Khắc Trang Bị
Động Lang Hoàn Ngọc
 • Thêm tự động cài đặt Lĩnh Ngộ, có thể chọn các Mảnh Lĩnh Ngộ để tự động Lĩnh Ngộ
 • Tự động Lĩnh Ngộ đến một số lượng Mảnh nhất định sẽ dừng Lĩnh Ngộ

II. Ưu Hóa

 • 1. Ưu hóa lực chiến của gameplay Long Đàm Hổ Huyệt
 • 2. Điều chỉnh: khi giải phóng Thiên Ma Bát Âm Nộ Chiêu không thể sử dụng Khinh Công
 • 3. Điều chỉnh gameplay BOSS Bang: nâng cao sức mạnh của quái và BOSS
 • 4. Điều chỉnh thuộc tính của Luyện Bảo Bảo: từ sát thương nhận được khi tu luyện Võ Học Thiếu Lâm tăng 15% =>Sát thương Hộ Thoái tăng 15%
 • 5. Ưu hóa tính năng thay đổi Võ Học, giải quyết tình trạng Võ Học và Trang Bị Vũ Khí không khớp
 • 6. Chỉnh sửa bug: một số danh hiệu không thể kích hoạt
 • 7. Nâng cấp tính năng Dự Đoán Chợ Đen
 • 8. Ưu hóa tính năng thay đổi Võ Học, giải quyết tình trạng Võ Học và Trang Bị Vũ Khí không khớp
 • 9. Thêm tính năng trừng phạt khi thoát đột ngột khỏi Long Hổ Tranh Bá, trong vòng 5 phút sau khi thoát ra giữa trận sẽ không được tham gia trở lại
 • 10. Tăng lượng máu của Thủ Vệ chiến trường Tống Kim
 • 11. Ưu hóa thuộc tính miễn sát thương

II. Fix Bug

 • 1. Fix lỗi tự động tẩy luyện 100 lần của tính năng Khắc 
 • 2. Fix lỗi một số nhiệm vụ không thể tham gia hoặc hoàn thành
 • 3. Fix không thể phản sư đến Quân Tử Đường

Thoả thuận sử dụng