Cửu Âm VNG Cập Nhật Phiên Bản Mới "Hoang Mạc Phong Vân"

Từ đến

Điều Chỉnh - Ưu Hóa Tính Năng

Sự kiện | 


Điều Chỉnh - Ưu Hóa Tính Năng

Bên cạnh đó, trong phiên bản mới "Hoang Mạc Phong Vân" một số tình năng, hoạt động cũng được điều chỉnh và tối ưu hóa, Thông tin cụ thể như sau:

 • 1. Thêm cốt truyện chính Chương 12, vượt ải sẽ nhận bảng vẽ trang sức.
 • 2. Thêm tính năng Tu Luyện Đại Thế Giới Liên Server.
  • Tất cả người chơi thuộc server có bang giành chiến thắng Bang Hội Chiến Liên Server đều được tham gia.
  • Tu luyện tại khu vực chỉ định trong Đại Thế Giới sẽ tăng EXP.
  • Mỗi ngày tối đa được luyện 30 phút.
 • 3. Thêm tính năng Năng Động Bang.
  • Tất cả thành viên bang khi tham gia tính năng bang sẽ tăng năng động bang.
  • Năng động bang đạt mức yêu cầu, tất cả thành viên sẽ được nhận thưởng.
  • Năng động bang tạo mới lúc 00:00 thứ Hai hàng tuần.
 • 4. Thêm tính năng bán số lượng lớn trong túi:
  • Có thể chọn nhiều loại đạo cụ bán cùng lúc.
  • Mỗi loại vật phẩm khi bán sẽ ở trạng thái chọn hết, không thể chọn số lượng.
  • Vật phẩm phẩm chất Ngọc không thể bán số lượng lớn.
 • 5. Thêm thưởng EXP ở một số hoạt động:Bang Chiến, Môn Phái Chiến, nhiệm vụ Đại Thế Giới, Vận Tiêu, Cấm Địa, Kim Đoàn, BOSS Bang, Tâm Ma, Phiêu Bạt Giang Hồ, Tuyệt Cảnh Sinh Tồn…
 • 6. Tăng cấp trang bị lên Cấp 120:
  • Sau khi đạt cấp Hồi Nguyên 2 tương ứng có thể cường hóa tăng cấp trang bị.
  • Dùng bản vẽ cao, bệ chế tạo và đài đúc mới để cường hóa.
  • Tôi luyện trang bị thêm thuộc tính phẩm chất đỏ.
 • 7. Đột phá bảo vật đến phẩm 6 bậc 3.
 • 8. Tăng cấp Tái Xuất được điều chỉnh lên Cấp 90 Hồi Nguyên 1.
 • 9. Thêm tính năng hoàn thành nhanh trong Thủ Vệ Gia Viên:
  • Yêu cầu phải hoàn thành thủ công 1 lần Thủ Vệ Gia Viên mới được kích hoạt tính năng này.
  • Có thể dùng Vàng Khóa hoàn thành ải đã vượt (sẽ chọn ải có độ khó nhất) để nhận thưởng.
 • 10. Thêm tính năng hoàn thành nhanh trong Bí Cảnh hạn giờ.
  • Yêu cầu phải hoàn thành thủ công 1 lần mới được kích hoạt tính năng này.
  • Có thể dùng Vàng Khóa hoàn thành trực tiếp và nhận thưởng tương ứng số tầng cao nhất trong tuần.
 • 11. Ưu hóa vật phẩm: Một số vật phẩm trong túi có thể chuyển thành tiền, không còn chiếm dung lượng túi.

Thoả thuận sử dụng