Chuỗi Sự Kiện - Nhất Niên Cửu Âm

Từ đến

Pháo Hoa Sinh Nhật

Sự kiện | 


Pháo Hoa Sinh Nhật

Thể Lệ

  • Thời gian: 00:00 - 23:59 ngày 28/06/2017.
  • Nội dung: Chào mừng kỷ niệm 1 năm, không thể thiếu Pháo Hoa chúc mừng. Nhân sĩ có thể mua tại Cửa Hàng với giá 20 Vàng Khóa, nhận hiệu ứng đẹp mắt và phần thưởng ưu đãi trong thời gian diễn ra sự kiện.
  • Phần thưởng khi sử dụng:
Phần ThưởngSố Lượng
Bạc Khóa100,000
Búa Rèn10

Thoả thuận sử dụng