Chuỗi Sự Kiện - Nhất Niên Cửu Âm

Từ đến

Kỳ Lân Giáng Thế

Sự kiện | 


Kỳ Lân Giáng Thế

Thể Lệ

 • Thời gian diễn ra: 13:00 28/06/2017 – 31/07/2017.
 • Nội dung:
  • Vào những khung giờ 13:00/16:00/19:30/22:30 sẽ xuất hiện Kỳ Lân tại Tây Nam Cổ Đạo (Xuất hiện theo kênh, mỗi kênh có 1 Kỳ Lân).
  • Kỳ Lân bị tiêu diệt, nhân sĩ tham gia đánh Kỳ Lân đều nhận được phần thưởng 1 Sừng Kỳ Lân và phần thưởng (Theo sát top sát thương).
  • Nhân vật cấp 20 trở lên, thu thập đủ 3 Sừng Kỳ Lân có thể đến Tô Châu Võ Lâm Minh Chủ - Lâm Thiên Nam giao nhiệm vụ “Quân Tử Đường”, nhiệm vụ này hoàn thành mỗi ngày 1 lần.
  • Nhân vật cấp 20 trở lên, thu thập đủ 30 Sừng Kỳ Lân có thể đến Tô Châu Võ Lâm Minh Chủ - Lâm Thiên Nam giao nhiệm vụ “Hiệp Khách Giang Hồ”, nhiệm vụ này hoàn thành 1 lần.
 • Phần thưởng khi sử dụng:
Top Sát ThươngPhần ThưởngSố Lượng
Top 1Túi Mảnh Võ Học – Ngọc 3
Búa Rèn20
Sừng Kỳ Lân1
Top 2 - 3Túi Mảnh Võ Học – Ngọc2
Sừng Kỳ Lân1
Top 4 - 10Túi Mảnh Võ Học – Ngọc1
Sừng Kỳ Lân1
Top 11 trở lênTúi Mảnh Võ Học - Kim1
Sừng Kỳ Lân1
 • Phần thưởng nhiệm vụ “Quân Tử Đường”: (Góp 3 Sừng Kỳ Lân / ngày)
Phần ThưởngSố Lượng
Mảnh Chức Tạo Đài20
Mảnh Thiết Châm20
Mảnh Thiên Công Đài20
Ô Đồng Đĩnh10
Hàn Hương Quyên10
Hỗn Châu10
 • Phần thưởng nhiệm vụ “Hiệp Khách Cửu Âm”: (Góp 30 Sừng Kỳ Lân / lần)
Phần ThưởngSố Lượng
Phong Vật Chí – Hiệp Khách Cửu Âm1


Ngoại trang Quy Trần

Thoả thuận sử dụng