Chuỗi Sự Kiện - Nhất Niên Cửu Âm

Từ đến

Gói Quà Sinh Nhật

Sự kiện | 


Gói Quà Sinh Nhật

Thể Lệ

  • Thời gian diễn ra: 00:00 ngày 28/06/2017.
  • Nội dung: Chào mừng kỷ niệm 1 năm, Cửu Âm sẽ mang đến cho quý nhân sĩ gói quà sinh nhật đặc biệt. Nhân sĩ có thể mua tại Cửa Hàng với giá ưu đãi 200 Vàng.
  • Lưu ý: Mỗi ngày chỉ mua 1 gói duy nhất.
  • Phần thưởng khi sử dụng:
Phần ThưởngSố Lượng
Thể Lực Đơn Đại 3
Búa Rèn10
Đá Đúc Cấp 150
Huyền Thạch30,000
Bạc Khóa500,000
Thiết Châm5
Thiên Công Đài5
Chức Tạo Đài5

Thoả thuận sử dụng