Cập Nhật Tính Năng Mới - Phiên bản Võ Lâm Chí Tôn

Từ đến

Võ Lâm Thần Thoại

Sự kiện | 


Võ Lâm Thần Thoại

Bang phái giang hồ mọc lên, cao thủ nhiều vô số kể, cao thủ các phương đều có võ công tuyệt học sở trường riêng.

Khiêu chiến thành công cao thủ trên bảng Võ Lâm Thần Thoại có cơ hội nhận võ công tuyệt học họ sử dụng.

Cách Chơi

Cửu Âm VNG - Alpha Test

  • Yêu cầu: Đạt cấp 45.
  • Thời gian: mỗi ngày 00:00 - 24:00.
  • Cách chơi: tại giao diện chính chọn mục Hằng Ngày > Võ Lâm Thần Thoại.

Quy Tắc

  • Lượt chiến: mỗi 2 giờ tăng 1 lần lượt khiêu chiến, giới hạn tối đa lượt chiến là 6 lần.
  • Khi lượt chiến chưa đầy sẽ tự động đếm ngược 2 giờ, kết thúc đếm ngược sẽ tăng 1 lần lượt chiến, lượt chiến đầy sẽ không đếm ngược nữa
  • Lượt chiến có thể chọn trả phí để tăng , lượt chiến giới hạn mỗi ngày là 100 lần.
  • Mỗi ngày 0:00 tặng người chơi 3 lần tạo mới, dùng hết sẽ trừ vàng khóa để mua tiếp số lần
  • Tạo mới liên tục 10 lần nhất định sẽ xuất hiện cao thủ vàng hoặc ngọc.

Cửu Âm VNG - Alpha TestKhiêu chiến cao thủ

Phần Thưởng

Cửu Âm VNG - Alpha TestNhận thưởng khiêu chiến

  • Diệt thành công cao thủ sẽ nhận thưởng, hệ thống sẽ chọn ngẫu nhiên cao thủ tiếp theo, thất bại sẽ không nhận thưởng và không thay đổi cao thủ, không trừ lượt chiến.
  • Phần thưởng: mảnh võ học khóa, nội công khóa tương ứng cao thủ, phiếu tạo Lang Hoàn Ngọc Động.

Thoả thuận sử dụng