Cập Nhật Tính Năng Mới - Phiên bản Võ Lâm Chí Tôn

Từ đến

Tông Sư Lộ

Sự kiện | 


Tông Sư Lộ

Giới Thiệu

  • Lv50 mở.
  • Nhận Mảnh Nội Công và Mảnh Chiêu Thức, học và tiến cấp chiêu thức nội công để làm phong phú trải nghiệm, từ đó nâng cao tri thức võ học.
  • Tri thức võ học kết hợp với kinh nghiệm chiến đấu không ngừng tăng cao, có thể hoàn thành Tông Sư Lộ của bản thân.

Cách Chơi

  • Tại giao diện chính chọn mục Võ Học > Tông Sư Lộ để mở giao diện tính năng
  • Nhận mảnh võ học sẽ được tính vào số mảnh phẩm chất tương ứng.
  • Học được chiêu thức hoặc nội công được nhận Kiến Thức Võ Học. Tương tự, sau khi tăng bậc nội công hoặc võ học cũng nhận Kiến Thức Võ Học.
  • Tích lũy đủ Kiến Thức Võ Học và Kinh Nghiệm Thực Chiến có thể lĩnh ngộ để tăng công lực.
  • Kinh Nghiệm Thực Chiến nhận từ Thanh Long Hội.

Cửu Âm VNG - Alpha Test

Thoả thuận sử dụng