Cập Nhật Tính Năng Mới - Phiên bản Võ Lâm Chí Tôn

Từ đến

Thử nghiệm Bang Hội Chiến Liên Server

Sự kiện | 


Thử nghiệm Bang Hội Chiến Liên Server

Giới Thiệu

 • Yêu cầu: Cấp 35
 • Thời gian mở thử nghiệm lần 1: diễn ra trong tuần từ 2/1/2017 – 8/1/2017, bang hội có tư cách tham gia có thể phái tối đa 30 thành viên tham gia.
 • Bang đang chiếm Quang Minh Đỉnh của mỗi máy chủ được tham gia chiến đấu.
 • Có thể vào trang Bang trong giao diện Bang > Bang Hội Chiến Liên SV xem thông tin liên quan.

Cửu Âm VNG - Alpha Test

Cách Chơi

 • Cách ghép:
  • 0:00 thứ 4 tuần thử nghiệm sẽ căn cứ lực chiến Bang xếp hạng Bang chiếm Quang Minh Đỉnh của tất cả máy chủ.
  • 1:00 thứ 4 tuần thử nghiệm, căn cứ thứ tự hạng sẽ chia 3 Bang thành 1 nhóm để chiến đấu. Nếu còn 1 đến 2 Bang cũng chia thành 1 nhóm để thi đấu.
  • Có thể xem tình hình tham gia trong giao diện Bang Hội Chiến Liên Server.
 • Quy tắc thi đấu:
  • Bang được tham gia lúc 21: 00 thứ 5 vào giao diện Bang Hội Chiến Liên SV nhấp Vào tham chiến.
  • Cần đạt cấp 35 mới được vào tham gia.
  • Thời gian thi đấu là 21:00 – 21:32 (21:00 – 21:02 là giai đoạn chuẩn bị, 21:02 – 21:32 là thời gian chiến đấu chính thức), trong thời gian này nếu trận đấu chưa kết thúc có thể báo danh tham gia.
  • Số lượng thành viên tham gia: mỗi bang 30 người.

Phần Thưởng

Cửu Âm VNG - Alpha TestThú cưỡi Bôn Tiêu và danh hiệu dành cho Bang chiến thắng

 • Thành viên tham gia chiến đấu của Bang chiến thắng và thua đều được nhận thưởng.
 • Top 5 cống hiến có thể nhận thêm 1 phần thưởng.
 • Tất cả thành viên của bang chiến thắng (kể cả chưa tham gia chiến đấu) cũng được nhận thưởng.
 • Tất cả nhân vật vào Bang trong máy chủ có Bang chiến thắng đều được nhận thưởng trong giao diện Bang Hội Chiến Liên SV, mỗi người chỉ được nhận 1 lần, nhận đến 23:59 chủ nhật.
 • Thưởng xem trong giao diện Bang Hội Chiến Liên SV.

Thoả thuận sử dụng