Cập Nhật Tính Năng Mới - Phiên bản Võ Lâm Chí Tôn

Từ đến

Thú Cưỡi

Sự kiện | 


Thú Cưỡi

Tại phiên bản mới “Võ Lâm Chí Tôn” tính năng Thú Cưỡi mang đến cho quý nhân sĩ Cửu Âm một người bạn đường thân cận, hỗ trợ đắc lực trên bước đường hành hiệp giang hồ.

Giới Thiệu

  • Phiên bản Võ Lâm Chí Tôn sẽ có 10 loại thú cưỡi: Xích Thố, Tuyệt Ảnh, Ô Vân, Đích Lô, Chiếu Dạ, Lư Bát Tiên, Huyền Quy, Đại Mạc Châu, Bôn Tiêu, Chí Tôn Long Ỷ.
  • Mỗi loại thú cưỡi sẽ có hiệu quả khác nhau đồng thời giúp gia tăng công lực chiến đấu.

Cửu Âm VNG - Alpha Test

Cách Chơi

  • Cấp mở: 35.
  • Thu thập đủ đạo cụ yêu cầu và đạt điều kiện có thể mở khóa thú cưỡi.

Tăng Cấp Thú Cưỡi

  • Sau khi nhận và thuần phục, có thể cưỡi Thú Cưỡi.
  • Mỗi Thú Cưởi đền có những thuộc tính sinh lực,tấn công, phòng thủ cho nhân vật, cấp Thú Cưỡi càng cao thì chỉ số lực chiến càng nhiều.
  • Dùng Lương Thảo và  Yên Ngựa để nuôi dưỡng tăng sao và tăng bậc cho Thú Cưỡi.
  • Thú cưỡi không thể tham gia chiến đấu, vào chiến đấu sẽ tự động xuống thú cưỡi.

Cửu Âm VNG - Alpha Test

Thoả thuận sử dụng