Cập Nhật Tính Năng Mới - Phiên bản Võ Lâm Chí Tôn

Từ đến

Tách Cụm Máy Chủ

Sự kiện | 


Tách Cụm Máy Chủ

Nhằm nâng cao chất lượng trải nghiệm tính năng của Nhân Sĩ ở các máy chủ và điều chỉnh quy tắc ghép để cân bằng lực chiến người ghép trong các tính năng PK liên máy chủ được tốt hơn, Cửu Âm sẽ tiến hành tách cụm liên máy chủ mới tại phiên bản Võ Lâm Chí Tôn, chi tiết như sau:

Cụm Liên Máy ChủCác Máy Chủ
Cụm liên máy chủ 1từ S1 – S17 (Cụm Giang Sơn)
Cụm liên máy chủ 2từ S18 (Cụm Giang Nam)
Cụm liên máy chủ 3từ S23 (Cụm Giang Châu)

Máy chủ mới “S23 – Tô Châu” sẽ khai mở vào 11:00 Ngày 30/12/2016.

Kính chúc chư vị Nhân Sĩ có những trải nghiệm thật khó quên cùng Cửu Âm.

Thoả thuận sử dụng