Cập Nhật Tính Năng Mới - Phiên bản Võ Lâm Chí Tôn

Từ đến

Quán Trọ Long Môn

Sự kiện | 


Quán Trọ Long Môn

Phó bản cấm địa nơi Nhân Sĩ thể hiện bản lĩnh vượt ải và đối đầu với những Boss vô cùng nham hiểm và quỷ quyệt. Tại phiên bản Võ Lâm Chí Tôn, Cửu Âm cập nhật thêm 1 phó bản mới “ Quán Trọ Long Môn” với cách chơi hoàn toàn mới lạ.

Giới Thiệu

 • Quán Trọ Long Môn là một hắc điếm nằm ở biên thùy Đại Mạc, là nơi tập trung của các chủ tiệm, hiệp sĩ, đông xưởng, mã tặc...cục diện vô cùng phức tạp và nguy hiểm.

Cửu Âm VNG - Alpha Test

Cách Chơi

  • Điều kiện mở: Cấp 20
  • Cách tham gia: tại giao diện chính chọn Hằng Ngày > Cấm Địa > Quán Trọ Long Môn hoặc có thể tìm gặp NPC Lái Đò Cấm Địa tại Tô Châu.
  • Người chơi đạt đủ yêu cầu về lực chiến có thể chọn 1 trong 3 cấp độ để tham gia phó bản:
   • Dễ : Không tốn nguyên liệu.
   • Thường: cần tốn Long Môn Lệnh (Thường).
   • Khó: cần tốn Long Môn Lệnh (Khó).

Cửu Âm VNG - Alpha Test

 • Phần thưởng: tùy vào cấp độ của phó bản, BOSS khiêu chiến người chơi có thể nhận phần thưởng khác nhau (mảnh võ học, vàng khóa, thú cưỡi, mảnh bảo vật, yên ngựa, lương thảo...).
 • Lưu ý: Có thể đổi Long Môn Lệnh ở chỗ Thương Nhân Thần Bí Đại Mạc.

Thoả thuận sử dụng