Cập Nhật Tính Năng Mới - Phiên bản Võ Lâm Chí Tôn

Từ đến

Ngoại Trang Thần Binh “BÍCH NGỌC TRƯỢNG”

Sự kiện | 


Ngoại Trang Thần Binh “BÍCH NGỌC TRƯỢNG”

Tương truyền trong Đại Cát Lĩnh có Lục Ngọc Trúc, vô cùng lợi hại. Tại phiên bản Võ Lâm Chí Tôn, tính năng thần binh cập nhật thêm 1 ngoại trang mới Bích Ngọc Trượng giúp quý nhân sĩ có thêm sức mạnh tiếp tục hành tẩu giang hồ.

  • Vũ khí áp dụng: Đoản Côn.
  • Hiệu quả: Tăng tấn công, xác xuất bạo kích.

Cửu Âm VNG - Alpha Test

Cửu Âm VNG - Alpha TestThần binh Bích Ngọc Trượng

Thoả thuận sử dụng