Cập Nhật Tính Năng Mới - Phiên bản Võ Lâm Chí Tôn

Từ đến

Mê Hồn Tiêu

Sự kiện | 


Mê Hồn Tiêu

Tuyệt kỹ ám khí, ám khí của bộ võ công này nhỏ như đầu ngón tay, đến đi như điện, đột nhiên phát ra, kẻ địch rất khó chống đỡ, làm đối thủ kinh hãi.

Trên ám khí có độc, tuy không đủ lấy mạng nhưng nếu muốn di chuyển thì không dễ dàng.

Giới Thiệu

  • Tên võ học: Mê Hồn Tiêu.
  • Loại võ học: Kim.
  • Sát thương: Ngoại.
  • Vũ khí sử dụng: Rương Ám Khí
  • Nhận được từ hoạt động, sự kiện đặc biệt.

Chiêu Thức

Hình ẢnhChiêu ThứcLoại Chiêu
Ngũ Hành ChiếnLưu Tinh TruyThực Chiêu
Ngũ Hành ChiếnPhi Tán Thiên HoaThực Chiêu 1
Ngũ Hành ChiếnThần Hồn Điên ĐảoThực Chiêu 2
Ngũ Hành ChiếnCâu Hồn NhiếpHư Chiêu
Ngũ Hành ChiếnDu Ti Thôi HồnNgự Chiêu
Ngũ Hành ChiếnTruy Hồn Đoạt MệnhNộ Chiêu

Cửu Âm VNG - Alpha TestVõ Học Mê Hồn Tiêu

Một Số Hình Ảnh

Cửu Âm VNG - Alpha Test

Cửu Âm VNG - Alpha Test

Cửu Âm VNG - Alpha Test

Thoả thuận sử dụng