Cập Nhật Tính Năng Mới - Phiên bản Võ Lâm Chí Tôn

Từ đến

Khai Quang Chuyển Hóa

Sự kiện | 


Khai Quang Chuyển Hóa

Quy Tắc

 •  Chỉ có bộ Kim, Ngọc cấp 50 trở lên mới có thể chuyển hóa khai quang.
 • Chuyển khai quang sẽ dựa vào vị trí để tạo mới một nhóm thuộc tính Khai Quang, thuộc tính sinh ra là loại Khai Quang ngẫu nhiên.
 • Thuộc tính khai quang không thể có hiệu lực ngay, phải nhấp lưu mới có thể thay thế thuộc tính hiện tại, sau khi lưu thì cấp thuộc tính Khai Quang mới sẽ kế thừa cấp thuộc tính Khai Quang gốc.
 • Thuộc tính Khai Quang nhận được khi không xử lý sẽ không biến mất, cho đến khi người chơi nhấn Lưu hoặc Không Lưu.

Cách Chơi

 • Tại giao diện chính vào mục Chế Tạo > Chuyển Hóa.
 • Chuyển hóa khai quang:
    • Chọn trang bị cần chuyển hóa vào ô giữa. Tùy theo phẩm chất Kim hay Ngọc sẽ tốn số lượng đài đúc nhất định.

  Cửu Âm VNG - Alpha Test

   • Sau khi chọn chuyển hóa, nếu muốn lấy thuộc tính bộ mới thì chọn Lưu, nếu chọn Không Lưu sẽ vẫn quay lại bước trên và vẫn bị tốn nguyên liệu đài đúc.

Cửu Âm VNG - Alpha TestLưu để nhận thuộc tính khai quang mới

Thoả thuận sử dụng